Regelement Speeltuin

Regelement speeltuin Breukberg
 
Algemeen regels
 1. Openingstijden van speeltuin: zie aanplakbord/website/Facebook
 2. U komt naar de speeltuin en aanvaard dit reglement.
 3. Kinderen jonger dan 6 jaar hebben uitsluitend toegang tot de speeltuin onder begeleiding van een volwassene (door een persoon van 16 jaar of ouder)
 4. Er is geen toezicht, ouders en/of begeleiders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen en hun gedrag.
 5. Het gebruik van toestellen is op eigen risico en verantwoording, speeltoestellen worden gebruikt op de juiste manier,
 6. Ouders en/of begeleiders zorgen ervoor dat haarvlechten, armbandjes, halskettinkjes en touwtjes, koordjes, kettinkjes, en dergelijke aan kleding van het kind/kinderen géén gevaar opleveren bij het spelen in de speeltuin
 7. De Stichting speeltuin Breukberg is niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade en gevolg en/of vervolgschade en ongevallen.
 8. De Stichting speeltuin Breukberg draagt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en/of kwijtraken van persoonlijke eigendommen.
 9. In de speeltuin wordt niet gevochten, gepest, vernield, vervuild en gediscrimineerd. Bij door bezoekers bewust moedwillig gemaakte schade zal ten allen tijde aangifte gedaan worden bij de politie.
 10. Bij ongewenst gedrag kan men uit de speeltuin verwijderd worden. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt de seizoenkaart ingetrokken  (Contributie wordt niet geretourneerd)
 11. Gebruik van het zwembad is op eigen risico, er is geen toezicht in het zwembad. Ouders of begeleider/oppas zijn zelf verantwoordelijkheid voor de toezicht in en bij het zwembad.
 12. De speeltuin is gesloten vanaf november t/m maart.
 13. Buiten openingstijden is het verboden de speeltuin te betreden
 14. Voor vragen of noodgevallen kunt u zich melden bij de kassa van de speeltuin.
Entreegelden

15. Toegang alleen met een seizoenkaart of entreebewijs
16. Melden bij binnenkomst aan het loket voor het betalen van de entreeprijs of het tonen van de seizoenkaart.
17. Seizoenkaart ( is geldig vanaf april t/m oktober )
18. Seizoenkaart geldt voor maximaal 3 kinderen, die hele zomer onbeperkt kunnen spelen. Heeft u meer eigen
kinderen, dan betaald u voor elk extra kind € 5,00 , tot een maximum van 5 eigen kinderen. De seizoenkaart
is uitsluitend bedoeld voor kinderen die tot uw eigen huishouding horen.
( niet voor neefjes/nichtjes of vriendjes/vriendinnetjes)


Consumpties

19. Bezoekers mogen geen alcoholhoudende dranken en/of drugs bij zich hebben of gebruiken.
20. Zelf meegebrachte consumptie mogen in de speeltuin genuttigd worden
21. Lege kopjes/servicegoed graag afgeven aan kassa
22. Houd onze speeltuin schoon, alle afval dient te worden opgeruimd. Neem het afval mee naar huis of deponeer
het in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
23. Honden worden niet toegelaten in de speeltuin
24. Rookvrije Generatie. Spelen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en roken hoort daar niet bij.


Klachten

25. Bezoekers kunnen klachten melden aan het loket, indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt
deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de speeltuincoördinator en/of beheerder.
Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.


Slotbepaling

26. In geval waarin dit reglement niet voorziet, zullen er beslissing worden genomen door het bestuur,
of haar afgevaardigde ter plekke.


>>> 
Regelement speeltuin Breukberg - Pdf <<<


Vastgesteld door de bestuur Stichting Speeltuin Breukberg, 03 mei 2021


 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord